fbpx

EDUKACIJA

Fizička i pravna lica – Non-members – 650 EUR

Pridruženi članovi – IAB Members – 580 EUR

Tier 2 članovi – IAB Members – 550 EUR

Redovni članovi – IAB Members – 520 EUR

Svi polaznici DIMAQ edukacija prijavom stiču pravo (uključeno je u cenu edukacije) na jedno polaganje sertifikacionog ispita. Cene zavise od toga da li je vaša kompanija član IAB Serbia.

 

SERTIFIKACIJA

Ukoliko vam nije neophodna dodatna edukacija i priprema za polaganje DIMAQ testa, možete se prijaviti samo za polaganje sertifikacionog ispita. Cene zavise od toga da li je vaša kompanija član IAB Serbia.

Fizička i pravna lica – Non-members – 120 EU
Pridruženi članovi – IAB Members – 110 EUR
Redovni članovi – IAB Members – 100 EUR

 

Navedene cene će se obračunavati po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa.

Edukacija

DIMAQ sertifikat pokriva širok spektar znanja, a vlasnici ovog sertifikata su profesionalci industrije digitalnog marketinga. Nudimo Vam mogućnost da se kroz program edukacije na odgovarajući način pripremite za polaganje sertifikacionog ispita. Svi polaznici DIMAQ edukacija prijavom stiču pravo na jedno polaganje sertifikacionog ispita.

Sertifikacija

Ukoliko smatrate da već posedujete odgovarajući nivo znanja, nudimo vam mogućnost da Vašu stručnost u oblasti digitalnog marketinga sertifikujete kroz DIMAQ sertifikat, kao međunarodno priznat program standardizacije od strane IAB Europe. Prethodno obavljena edukacija kroz naš program nije preduslov za polaganje ispita i DIMAQ sertifikaciju.