Koje su prednosti DIMAQ-a?

Za poslodavce:

  • Sistem za proveru znanja i kompetencija zaposlenih
  • Lakši proces regrutacije kadrova i planiranja razvojnog puta za postojeće zaposlene
  • Stimulacija usavršavanja zaposlenih kroz sistem resertifikacije
  • Rešenje za postizanje koherentnije komunikacije između oglašivača i onih koji pružaju usluge u oblasti digitalnog marketinga

Za zaposlene ili one koji traže posao:

  • Dokaz kompetentnosti u oblasti digitalnog marketinga
  • Ekskluzivni pristup bazi znanja digitalnog marketinga i popustima za učešće u stručnim industrijskim događajima
  • Način da pojedinac utiče na dalji razvoj svoje karijere – svaki sertifikat je individualan i dodeljuje se pojedincu
  • Sertifikat ima vrednost koja je priznata i prepoznata u marketinškoj branši širom Evrope

Nivoi DIMAQ sertifikata

Postoje dva nivoa DIMAQ sertifikata: opšti nivo (Professional) i specijalistički nivo (expert).

Specijalistički nivo (1st degree) sertifikacije je planiran krajem 2018. godine i dodeljivaće se u dva stepena ekspertize za oblasti marketing efektivnosti (Performance) i marketing komunikacija.

Prijavite se za edukaciju