DIMAQ treneri

Rade Tričković

LinkedIn

Igor Černiševski

LinkedIn

Igor Savić

LinkedIn

Aleksandar Petković

LinkedIn

Organizacija

IAB Serbia (Interactive Advertising Bureau) je udruženje koje se bavi pružanjem aktivne podrške rastu i razvoju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji, kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe. IAB Serbia je u potpunosti posvećen konstantnom razvoju lokalnog tržišta digitalnog marketinga, pružanjem adekvatnih edukativnih sadržaja svim zainteresovanim stranama, omogućavanjem veće transparentnosti tržišta i promocijom evropskih IAB vrednosti na lokalnom nivou.

IAB Serbia je zvanični i ekskluzivni zastupnik licence, zadužen za sprovođnje DIMAQ sertifikacije u Srbiji.

Edukacija i priprema za polaganje DIMAQ testa se obavlja u saradnji sa kompanijom LINK group, redovnim članom IAB Serbia i partnerom na projektu.

IAB Serbia
Bulevar despota Stefana 7
11000 Beograd
email: dimaq@iab.rs