DIMAQ master treneri

Igor Černiševski

LinkedIn

Igor Savić

LinkedIn

Aleksandar Petković

LinkedIn

Organizacija

IAB Serbia (Interactive Advertising Bureau) je udruženje koje se bavi pružanjem aktivne podrške rastu i razvoju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji, kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe. IAB Serbia je u potpunosti posvećen konstantnom razvoju lokalnog tržišta digitalnog marketinga, pružanjem adekvatnih edukativnih sadržaja svim zainteresovanim stranama, omogućavanjem veće transparentnosti tržišta i promocijom evropskih IAB vrednosti na lokalnom nivou.

IAB Serbia je zvanični i ekskluzivni zastupnik licence, zadužen za sprovođnje DIMAQ sertifikacije u Srbiji.

IAB Serbia
Obilićev venac 4
11000 Beograd
+381 11 26 29 922
email: dimaq@iab.rs