1. Kako mogu da dobijem DIMAQ sertifikat?

Za dobijanje sertifikata potrebno je položiti test tj. ostvariti za to potreban broj bodova.

2. Šta je potrebno znati da bi se položio test?

Više o temama koje su obuhvaćene testom i edukacijom možete saznati u Syllabus-u programa. Preuzmite ga ovde.

3. Kada mogu da polažem test?

Aktuelan raspored datuma testiranja će biti dostupan na našem veb sajtu. Više informacija možete saznati slanjem
email-a na ovu adresu.

4. Koja je procedura DIMAQ testiranja?

Ispit se obavlja testiranjem. Test sadrži pitanja sa izborom jednog i više ponuđenih odgovora, ali ne sadrži pitanja na koja je potrebno odgovarati unosom teksta. Svaki ispitanik polaže test u sertifikacionom centru u Beogradu, na računaru obezbeđenom od strane organizatora.

Pročitajte Pravilnik o sprovođenju DIMAQ Professional ispita.

6. Koliko traje testiranje?

Testiranje traje 60 minuta. Pre procesa testiranja postoji nekoliko formalnih procedura koje treba obaviti, a nakon ispita potrebno je sačekati rezultate, pa je potrebno da ukupno predvidite oko dva sata.

7. Kada ću dobiti rezultate testa?

Rezultate ćete saznati odmah nakon testiranja.

8. Koja je cena polaganja testa?

Cene se nalaze u tabelama na ovom linku.

9. Mogu li nastaviti da polažem ispit sve dok ne položim?

Ukoliko ne položite ispit, potrebno je da sačekate 90 dana pre nego što pokušate ponovo.

10. Kako funkcionišu kursevi edukacije i pomoć u učenju?

Kroz edukaciju organizujemo obuku za polaznike koji žele da polažu DIMAQ test. Oni koji pohađaju edukaciju dobijaju pristup dodatnim online materijalima.

11. Kako da se prijavim?

Ukoliko želite da se prijavite za edukaciju, kliknite ovde. Ukoliko želite da se prijavite za pojedinačno testiranje, kliknite ovde.

12. Da li ću dobiti potvrdu o položenom ispitu?

Nakon položenog testa, dobijate sertifikat sa jedinstvenim brojem i datumom važenja.

13. Šta je potrebno da ponesem na testiranje?

Molimo da ponesete svoju ličnu kartu, pasoš ili neki drugi dokument sa fotografijom.

14. Koliko ranije je potrebno da dođem?

Potrebno nam je malo vremena kako bismo obavili neophodne provere pre ulaska u prostoriju za testiranje, pa molimo da dođete 15 minuta ranije.

15. Kako da produžim važenje svog sertifikata?

Sertifikati važe dve godine i postoje dva načina da produžite njihovo važenje:
Ponovno testiranje i učestvovanje u programu resertifikacije koji podrazumeva prikupljanje 100 bodova u periodu od dve godine. Program resertifikacije zasnovan je na konceptu dugoročnog učenja, što uključuje neprestano dopunjavanje postojeće količine znanja. Zato IAB Serbia preporučuje drugu opciju kao način produžavanja važenja sertifikata.
Lista akreditovanih događaja za prikupljanje bodova će biti uskoro najavljena.
Pravila za resertifikaciju će uskoro biti predstavljena.
Informacije o prikupljanju bodova će uskoro biti predstavljena.