Upis nove generacije je u toku!

Početak predavanja zakazan je za 30. septembar 2023. 

Šta je DIMAQ?

DIMAQ (Digital Marketing Qualification) je međunarodno priznat program standardizacije i sertifikacije stručnosti u oblasti digitalnog marketinga. Ovaj program je odobren od strane IAB Europe i on propisuje nivo znanja i kompetentnosti koji se zahtevaju od stučnjaka za digitalni marketing.

Na nivou Evrope DIMAQ služi kao instrument za poređenje i evaluaciju navedenih znanja i kompetentnosti, a od sada je dostupan i u Srbiji.

Metodologija programa je razvijena od strane eksperata IAB Poland, a Srbija je jedna od prvih zemalja u Evropi koja uvodi DIMAQ kao merilo nivoa stručnosti pojedinaca.

Koje segmente digitalnog marketinga pokriva DIMAQ?